Talentové skúšky do DFS Zemplínik 12. - 13. jún 2023

Folklórne združenie Zemplín


Folklórne združenie ZEMPLÍN úzko spolupracuje s folklórnym súborom Zemplín, s detskými folklórnymi súbormi Zemplínik a Zemplínček a vo svojej náplni má nasledovné činnosti:

  • Združovanie členov jednotlivých súborov a ich milovníkov a priaznivcov
  • Zbieranie, uchovávanie a rozvíjanie tradícií folklóru v regióne Zemplín a na Slovensku
  • Odovzdávanie skúseností mladším generáciám
  • Podpora reprezentácie slovenského folklóru doma i v zahraničí
  • Združovanie členov mladších ako 15 rokov v detských kolektívoch (Zemplínik)
  • Podpora pri organizovaní rôznych podujatí spojených s FS Zemplín a Zemplínik 
  • Výroba audio a video nosičov FS Zemplín
  • Výroba publikácií o folklóre na Zemplíne

Predstavenstvo


Na základe členskej schôdze zo dňa 6. apríla 2016 bol podľa stanov FZ Zemplín zvolený  nový predseda a zvolené predstavenstvo a členovia dozornej rady.                                                                                                                                

Mgr. art. Miroslav Kisty                                                                predseda FZ Zemplín


Zakladajúci členovia Folklórneho združenia Zemplín:                                  Milan HVIŽĎÁK                       

JUDr. Pavol TKÁČ

Ľubomír BURAŠ

Ing. Martin KOŠČO

Stanislav KASINEC

Folklórne združenie ZEMPLÍN je zaregistrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované dňa 23. novembra 2005 pod spisovou značkou: NCRpo 1649/2005.

Získané finančné prostriedky budú použité na podporu činnosti FS Zemplín, DFS Zemplínik a Zemplínček, ako aj na propagáciu folklóru na Zemplíne.Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

 
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní novej choreografie A na Jana, na Janička, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

Rozvrh 2022_2023
6.09.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má