DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín ---------------DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín ---------------

Folklórne združenie Zemplín


Folklórne združenie ZEMPLÍN úzko spolupracuje s folklórnym súborom Zemplín, s detskými folklórnymi súbormi Zemplínik a Zemplínček a vo svojej náplni má nasledovné činnosti:

  • Združovanie členov jednotlivých súborov a ich milovníkov a priaznivcov
  • Zbieranie, uchovávanie a rozvíjanie tradícií folklóru v regióne Zemplín a na Slovensku
  • Odovzdávanie skúseností mladším generáciám
  • Podpora reprezentácie slovenského folklóru doma i v zahraničí
  • Združovanie členov mladších ako 15 rokov v detských kolektívoch (Zemplínik)
  • Podpora pri organizovaní rôznych podujatí spojených s FS Zemplín a Zemplínik 
  • Výroba audio a video nosičov FS Zemplín
  • Výroba publikácií o folklóre na Zemplíne

Predstavenstvo


Na základe členskej schôdze zo dňa 6. apríla 2016 bol podľa stanov FZ Zemplín zvolený  nový predseda a zvolené predstavenstvo a členovia dozornej rady.                                                                                                                                

Mgr. Miroslav Dufinec                                                                            predseda FZ Zemplín


Zakladajúci členovia Folklórneho združenia Zemplín:                                  Milan HVIŽĎÁK                       

JUDr. Pavol TKÁČ

Ľubomír BURAŠ

Ing. Martin KOŠČO

Stanislav KASINEC

Folklórne združenie ZEMPLÍN je zaregistrované v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb registrované dňa 23. novembra 2005 pod spisovou značkou: NCRpo 1649/2005.

Získané finančné prostriedky budú použité na podporu činnosti FS Zemplín, DFS Zemplínik a Zemplínček, ako aj na propagáciu folklóru na Zemplíne.Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu osvetovému stredisku Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.                                                                            www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Zápis_šk. roku 2019/2020
29.08.2019 ...viac

Rozvrh hodín 2019/2020
3.09.2018 ...viac

Dnes je , meniny má