DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín ---------------DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín --------------- DFS Zemplínik ---------------- FS Zemplín ---------------

Ponúkame Vám

Ponuka FS Zemplín


FS Zemplín Vám ponúka vystúpenie tanečnej, speváckej a hudobnej zložky v autentických krojoch zodpovedajúcich danému regiónu na:

- folklórnych slávnostiach či festivale vo vašom meste a obci,
- firemnom podujatí
- rodinnej oslave
- plese, zábave či svadbe

Ponúkame Vám program vo Vami určenej minutáži:
- celovečerný (od 60 - do 90 min.)
- komorný (do 60 min.)
- vystúpenie podľa individuálnych požiadaviek

Program a počet účinkujúcich zostavíme a upravíme podľa Vašich požiadaviek a potrieb do kratších či dlhších celkov a tématického zamerania podujatia. V ponuke Repertoár Vám ponúkame charakteristiku programov za posledných 15 rokov.

Cenová ponuka vystúpenia je kalkulovaná v závislosti od dĺžky trvania programu a nákladov spojených s prepravou k Vám a po vzájomnej dohode zmluvných strán.

V prípade záujmu o vystúpenie FS Zemplín nás kontaktujte telefonicky, poštou alebo e–mailom
Na požiadanie Vám zašleme aj propagačné materiály súboru (fotky, bulletiny, plagát, CD nosiče).

Tešíme sa na Vás.Vypožičanie kroja


Vo FS Zemplín Vám ponúkame vypožičanie kroja na čepčenie a redový tanec počas svadby.

V prípade záujmu je potrebná telefonická rezervácia termínu na skúšku kroja 2 týždne pred svadbou u krojárky súboru. Skúška kroja spravidla býva v týždni pred svadbou.

Suma za vypožičanie jedného kroja - 33,- eur / 17 eur

Kroj nevesty pozostáva všetkých zodpovedajúcich častí (podolok, spodnička, sukňa, blúzka, lajbik, záčepka, obuv) (33,- eur)   
Pre ženícha ponúkame košeľu, lajbik a klobúk (17,- eur) .


Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu osvetovému stredisku Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.                                                                            www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Zápis_šk. roku 2019/2020
29.08.2019 ...viac

Rozvrh hodín 2019/2020
3.09.2018 ...viac

Dnes je , meniny má