Talentové skúšky do DFS Zemplínik 12. - 13. jún 2023

Rečňovanki i špivanočki našo

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť.…..To sú časové horizonty ktorými žijeme. Spomíname na to čo bolo dobré a príjemné, snažíme sa žiť čo najlepšie prítomnosť a snívame o lepšej budúcnosti.

A čo s tým má folklór a Detský folklórny súbor Zemplínik?

Minulosť nám ukazuje čím a ako žili naši predkovia, a aké nesmierne kultúrne bohatstvo nám zanechali. Prítomnosť nám dáva príležitosť a umožňuje načierať do spomienok predkov a nositeľov tradícií a prezentovať ho aj v súčasnej dobe prostredníctvom členov našich folklórnych kolektívov. Budúcnosť, to je to, čo urobíme pre odovzdávanie kultúrneho dedičstva ďalším generáciám.

DFS Zemplínik je už skoro 50 ročný umelecký kolektív s 241 členmi, kde sa kladie dôraz na osobité spracovanie detských hier, riekaniek, ale i tancov a detských piesní. Vo vyšších ročníkoch sa kladie dôraz na osvojenie si tanečných, hudobných a speváckych motívov nielen zo Zemplína, ale z celého Slovenska. DFS Zemplínik zastrešuje Zemplínske osvetové stredisko a SZUŠ Talent-um.

Plány sme mali v DFS Zemplínik na rok 2020 veľkolepé. Avšak prišiel marec a začalo sa nielen pre nás nie veľmi priaznivé obdobie. S príchodom jari a leta, sme ale ani počas stupňujúcej sa pandémie nezaháľali a pokračovali v prípravách na vydanie nového debutového detského CD „Rečňovanki i špivanočki našo“, na ktorom prinášame ľudové piesne, riekanky a vyčítanky z oblasti regióna Zemplína.

K vydaniu CD nosiča prechádzala príprava od výberu piesňového a hudobného materiálu, riekaniek a vyčítaniek až po samotné naštudovanie celého repertoáru. Ten bol zozbieraný Milanom Hvižďákom a Melánou Nemcovou počas ich dlhoročnej činnosti v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Hudobnej úpravy sa zhostil Radoslav Gajdoš, dlhoročný člen ĽH FS Zemplín a hudobný upravovateľ.

13 členov dievčenskej speváckej zložky pod vedením Lucii Berešovej, neskôr Antónii Novákej spolu so 7 člennou ľudovou hudbou DFS Zemplínik pod vedením Jakuba Buraša,nahrávali počas 14 dní 19 skladieb.  Ešte pred vypuknutím pandémie sa nám podarilo nahrať s tanečníkmi 4. ročník DFS Zemplínik  riekanky a vyčítanky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nosiča. Následná konečná úprava, hudobná réžia a mixovanie dali konečnú podobu CD nosiču a v marci 2021 uzrelo fyzicky svetlo sveta.

                                  

„Počas nahrávania, bol čas a opatrenia proti nám. Sme preto o to viac vďační, že sa nám podarilo zrealizovať vydanie tohto CD nosiča. Chceme ním vzdať úctu ľuďom, ktorí vzácne poklady v podobe ľudových piesní odovzdali, a tým ich pomohli zachovať aj pre ďalšie generácie.“ - uvádza p. Milan Hvižďák.

Cieľom bolo čo najviac spracovať a sprístupniť verejnosti materiály získané výskumom regiónu. V súčasnej dobe tiež deťom, materským, základným a umeleckým školám a rodinám ponúkame možnosť spríjemniť si v rodinnom prostredí chvíle s ľudovou piesňou a zaspomínať si na rečňovanky a verše ktoré poznáme od našich starých mám a otcov. Členovia súboru mali tiež možnosť a príležitosť zažiť jedinečnú atmosféru nahrávania v profesionálnom štúdiu a získať neoceniteľné skúsenosti a zážitky, ktoré pre nich zostanú čo najdlhšie cenné a veríme že ich zúročia aj v budúcnosti.

                              

Dúfame, že sa čoskoro budeme môcť stretnúť pri krste tohto CD nosiča – prvotiny DFS Zemplínik, ktorá bude reprezentovať kultúru a tradície Zemplína nielen doma ale aj v zahraničí. Vydanie nahrávky z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

                                           

Poďakovanie patrí členom Detského súboru Zemplínik, rodičom, vedúcim a pedagógom Folklórneho súboru Zemplín a Folklórnemu združeniu Zemplín, ktoré vydalo uvedený CD nosič. 


                
Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

 
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní novej choreografie A na Jana, na Janička, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

Rozvrh 2022_2023
6.09.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má