Talentové skúšky do DFS Zemplínik 12. - 13. jún 2023

Zriaďovateľ FS Zemplín a DFS Zemplínik


Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne stredisko - je kultúrno - osvetovým zariadením špecializovaného zamerania s krajskou pôsobnosťou na území Košického samosprávneho kraja a kultúrno – osvetovým zariadením všeobecného zamerania s regionálnou pôsobnosťou na území okresov Michalovce a Sobrance. 
KHaZKS je zriaďovateľom Folklórneho súboru Zemplín a DFS Zemplínik.Svojou činnosťou prispieva k rešpektovaniu ľudských práv a rozmanitosti kultúrnych prejavov, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne tu žijúcich obyvateľov. Napomáha k rozvoju tvorivosti ako základnej kultúrnotvornej hodnoty našej spoločnosti. 
Jej cieľom je starať sa o rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, záujmovo umeleckej činnosti, neprofesionálnej umeleckej tvorby, neformálneho vzdelávania, prevenciu negatívnych javov, dostupnosť a šírenie informácie vedy, techniky, výskumu,  vývoja a neformálneho vzdelávania v oblasti astronómie. Zabezpečuje kultúrno – spoločenské podujatia, kurzy, workshopy a ďalšie vzdelávacie podujatia. 
Je organizátorom okresných, regionálnych i  krajských súťaží a prehliadok, ktorých vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, ale aj súťaží a prehliadok ktorých vyhlasovateľmi sú iné zariadenia v súlade s našou činnosťou.Zaregistruj sa!

Ak si chcete prispievať do fóra, musíte sa najprv zaregistrovať

 
Folklórny súbor Zemplín, ďakuje mestu Michalovce za finančnú podporu k 65. výročiu v rámci sprievodného programu - výstavy krojov a fotografií pod názvom POKLADY KROJOVNE, ktorá bola uvedená v galérií ZKCaH Michalovce. 
Folklórny súbor Zemplín, ďakujem Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu pri príležitosti osláv 65. výročia od svojho vzniku. Galaprogram bol uvedený v Mestskom kultúrnom stredisku Michalovce.  Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní novej choreografie A na Jana, na Janička, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
  
 

Folklórny súbor Zemplín ďakuje za finančnú podporu pri naštudovaní nového programu KORENE, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Folklórne združenie Zemplín a Detský folklórny súbor Zemplínik, ďakuje za vydanie CD, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín, ďakujú mestu Michalovce, zriaďovateľovi Zemplínskemu kultúrnemu centrum a hvezdáreň Michalovce a sponzorom Termostav-Mráz s.r.o., Košice, Sladovňa a.s., Michalovce, Ingema s.r.o., Michalovce ako aj nemenovaným sponzorom, za finančnú podporu v roku 2019, vďaka, ktorej mohla byť zrealizovaná zahraničná prezentácia v Indii.              
                                                              

Folklórne združenie Zemplín a FS Zemplín ďakujú mestu Mestu Michalovce za finančnú podporu doplnenie krojovej výbavy k novopripravovanému programu, ktorý bude uvedený v roku 2021.
   
www.zemplin.org© by :


 Email
 Eshop
Aktuality

2% z Vašich daní pre DFS Zemplínik a FS Zemplín
5.02.2023 ...viac

Napísali o nás...Stretnutie mladých Košickej eparchie 2022
21.11.2022 ...viac

Rozvrh 2022_2023
6.09.2022 ...viac

INDICKÉ ZLATO CESTUJE DOMOV
14.10.2019 ...viac

Dnes je , meniny má